Om oss

Svea är ett familjeföretag med lång och bred erfarenhet inom byggbranschen. Vi har arbetat i Stockholm sedan 2006 och har nu tagit steget över till Oslo.

Sveas ambition är att möta kundens behov på ett okomplicerat sätt och att i samverkan genomföra stora som små entreprenader med den samlade erfarenheten i företaget och med våra samarbetspartners.

Genom våra åtaganden i samverkan utföra kvalitetsarbeten till rimliga priser. För oss på Svea innebär kvalitet att våra kunder är nöjda och att deras krav tillfredsställts. Detta uppnås genom att utnyttja företagets styrka att kunna nå alla aktörer och därigenom skapa förutsättningar att driva våra projekt i rätt tid och till rätt kvalitet.

För att leva upp till vår affärsidé arbetar vi långsiktigt och tar lärdom av våra erfarenheter, samt kontinuerligt söka enklare och effektivare lösningar som möter upp kundens behov, samt genom ett positivt tänkande, öppen och trevlig attityd, välinformerad och yrkesskicklig personal.

Vi kan genomföra byggprojekt både i egenskap av general-, total- och underentreprenör.

@styled.by.nelly